Tlf. 21472330
Vandkvalitet

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 4 boringer.

De 3 ligger lige omkring vandværket, de er 50 m dybbe og er filter sat i 48 m, og er etableret i 2000.
Den 4. ligger ca 100 m vest for vandværket og 26 m dyb, og filtersat i 18 m, og er fra 1976.

Vi har tilladelse til at indvinde 110.000 m3 vand om året.

Vi oppumper ca 70000 m3 om året, og vores tab ud til forbrugerne, ligger under 1% .

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.