Tlf. 21472330
Bestyrelse
Formand Jørgen Jørgensen
Lucernehaven 6 . Ulsted . 9370 Hals 
Tlf.  2147 2330
Næstformand Henrik  Vadsholt
Rørholtvej . 12 Ulsted . 9370 Hals
Tlf. 9825 4015
Kassere Helle Buus
Lucernehaven 38 . Ulsted . 9370 Hals
Tlf. 2460 2385 
Sekretær Preben Jacobsen
Houvej 181 . Ulsted . 9370 Hals
Tlf. 9825 4144
Bestyrelses medl. Egon Christiansen
Mølleparken 27 . Ulsted . 9370 Hals
Tlf. 9825 4450

Ulsted Vandværk forsyner 631 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer, i ca. 50 m dybde 
Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Ulsted er middel hårdvand vand, det vil sige 15,3 på en skala fra 0 - 30 hvor 30 er meget hård vand.