Tlf. 21472330
FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar:Hos Ulstedvandværk koster den 3,50 kr/m3 + 5,46 kr/m3 grøntafgift + 0,66 kr/m3 indv. gebyr + 21,00 kr/m3 vandafledningsbidrag = 30,62 kr/m3 excl. moms. 


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar:Hårdheds graden ligger på ca 15, på en skala fra 0 - 30


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: ja

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Det bliver kontrolleret efter miljøministeriets normer, ca 4 gange årligt. 


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar:Vandværket, tlf 21472330 eller 23308339


Hvor er min stophane placeret?
Svar:Der er altid en hane ved vandmåleren.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar:Vandmålerne bliver løbende kontrolleret. Hvis man har mistanke til ens måler,  er defekt, kan man få den
kontrolleret, ved henvendelse til vandværket. Så sender vandværket den til et målerlabutorium, hvis den måler
forkert betaler vandværket, er den iorden skal man selv betale. Det koster ca 1500 excl moms.    


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar:Det er en god ide at kontrolere vandforbruget en gang om måneden.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar:Vandværket tlf 24602385

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar:Det kan gøres med sms til 21472330, eller mail ulstedvand@gmail.com. Husk at oplyse kontonr., i tilfælde af i skal have penge retur ved formeget indbetalt aconto, ny adresse, mail, og evt. tlf nr.     


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar:I et Amba selskab er man medejer, med begrænset ansvar.