Tlf. 21472330

Vandværket blev etableret i trediverne med første boring, nord for det gamle vandværk.

I starten pumpede man vand direkte op af jorden og ud til forbrugerne, men i 1941 blev der bygget et ilttårn og en filterbygning, med åbne sandfiltere, det som vi kalder det gamle vandværk. Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift, og aut. styring af filtre og udpumpning. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

   Dette vandværk er medlem af
   Foreningen af Vandværker i Danmark

 

Website counter

 

 

Aktuelt

Se de nyeste analyser under "Seneste Kvalitetskontrol"

Kontakt Ulsted Vandværk på mail ulstedvand@gmail.com vedr. flytning, årsaflæsning, ect. 

Ved flytteaflæsning, husk konto oplysning, og jeres ny adresse, evt tlf. nr.

Vi træffes Formand på tlf. 21472330 . Vagt tlf.  Hans Ole . 23308339, Peter .23214960

ORIENTERING:

Vi har desværre stigende forekomster af pesticider i vores boringer. Vi har fire boringer. Grænsevædien for pesticider er 0,10.  Det er kun i boring 1 og 2 vi har udfordringer, så ved at blande vandet fra de andre boringer, er vi langt under grænseværdierne, for det vand vi leverer til forbrugerne, vi følger udviklingen nøje.

Vi holder ordinær generalforsamling Tirsdag den 26. marts 2024, i ulsted Forsamlingshus kl 1930.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vh. Bestyrelsen  

Nyt forslag fra bestyrelsen, på dagsorden til generalforsamling 2024, vedr. indkaldelse til generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som extraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved opslag på vandværkets hjemmeside og evt. på facebook, med angivelse af dagsorden.