Tlf. 21472330

Vandværket blev etableret i trediverne med første boring, nord for det gamle vandværk.

I starten pumpede man vand direkte op af jorden og ud til forbrugerne, men i 1941 blev der bygget et ilttårn og en filterbygning, med åbne sandfiltere, det som vi kalder det gamle vandværk. Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift, og aut. styring af filtre og udpumpning. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

   Dette vandværk er medlem af
   Foreningen af Vandværker i Danmark

 

Website counter

Aktuelt

Se de nyeste analyser under "Seneste Kvalitetskontrol"

Nu er tiden kommet, hvor vandmålerne skal aflæses.

Der vil blive sendt kort ud til de forbrugere der selv skal aflæse deres måler.

De som har modtaget kort kan også indberette på mail ulstedvand@gmail.com

Aflæsningen skal være os i hænde senest 5 dage efter at kortet er modtaget.

Ved for sen aflevering opkræves et gebyr på 100 kr. Hvis man ikke selv kan aflæse sin måler, kan vandværket gøre det for et gebyr på 25 kr. ved at kontakte:

Formand Jørgen Jørgensen tlf. 21472330

Kasserer Helle Buus tlf. 24602385.

Eller hvis der er spørgsmål til ovennævnte.

Bestyrelsen