Tlf. 21472330

Vandværket blev etableret i trediverne med første boring, nord for det gamle vandværk.

I starten pumpede man vand direkte op af jorden og ud til forbrugerne, men i 1941 blev der bygget et ilttårn og en filterbygning, med åbne sandfiltere, det som vi kalder det gamle vandværk. Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift, og aut. styring af filtre og udpumpning. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

   Dette vandværk er medlem af
   Foreningen af Vandværker i Danmark

 

Website counter

Aktuelt

Se de nyeste analyser under "Seneste Kvalitetskontrol"

Vi er igang med at udskifte vandmålere i Målerbrønde, pga.

forbedret type. Når måleren er skiftet ligger der en seddel i postkassen med forbrug på den gamle måler.

Hilsen

Jørgen

tlf 21472330