Tlf. 21472330
Udskifning af vandmålere

Udskiftning af målere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Alle vandmålere er nu udskiftet til elektronisk målere, og vi får dagligt målerdata ind på vores målersystem, og kan se om der er lækage alarm ved forbruger. Vi får en lækagealarm når måler ikke har stået  stille i et døgn. Vi kan også aflæse målere hjemmefra, så forbruger skal ikke længere indberette noget ved årsaflæsning.