Tlf. 21472330
Aflæsning af vandmålere

Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Alle målere, aflæses af vandværket elektonisk 1 gang om året.