Tlf. 21472330
Aflæsning af vandmålere

Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Alle målere som sidder i en målerbrønd er radiomålere, og aflæses altid af vandværket
Vandværket aflæser en 1/3 af målerne hver år, resten aflæsses af forbrugerne selv og indberettes til vandværket.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her